author

Nón lá Việt Nam

1. Lịch sử phát triển Nón lá Việt Nam thường được dệt bằng nhiều loại lá khác nhau như lá cọ, lá le, lá rơm, lá tre, lá cối, lá hồ, lá dứa, lá du quy diệp dùng làm nón… nhưng chủ yếu được làm bằng lá nón. Mũ thường có quai bằng vải mềm […]

X